8
8

Posta Shqiptare shpall konkursin për bocetet e emisionit “75-vjetori i Çlirimit të Shqipërisë”

/Posta Shqiptare shpall konkursin për bocetet e emisionit “75-vjetori i Çlirimit të Shqipërisë”
Posta Shqiptare shpall konkursin për bocetet e emisionit “75-vjetori i Çlirimit të Shqipërisë” 2019-10-04T13:49:00+02:00

Posta Shqiptare shpall konkursin për bocetet e emisionit “75-vjetori i Çlirimit të Shqipërisë”

Temat

Rregullat për pjesmarrjen në konkurimin për bocetat e emisionit 75-vjetori i Çlirimit te Shqiperise