8
8

Posta Shqiptare si çdo vit ofron shërbimin e arkëtimit të tarifës për formularin e aplikimit në Universitet

/Posta Shqiptare si çdo vit ofron shërbimin e arkëtimit të tarifës për formularin e aplikimit në Universitet
Posta Shqiptare si çdo vit ofron shërbimin e arkëtimit të tarifës për formularin e aplikimit në Universitet 2020-07-03T18:17:56+02:00
Për të gjithë maturantët, të cilët aplikojnë këtë vit për studimet e larta, Posta Shqiptare si çdo vit ofron shërbimin e arkëtimit të tarifës për formularin e aplikimit në Universitet. 
Posta Shqiptare mbështet studentët, duke ofruar komisionin më të ulët në treg për këtë shërbim, vetëm 50 lekë. 
Maturantët mund të paguajnë tarifat e aplikimit pranë zyrave tona postare në të gjithë territorin e vendit deri në zonat më të thella rurale. Ne ju mirëpresim çdo ditë në sportelet tona.