8
8

Shitje e dekoderave

//Shitje e dekoderave

Shitje e dekoderave

Posta Shqiptare, duke marrë shkas nga vendimi i fundit i qeverisë, në lidhje me uljen e tavanit për përjashtimin nga detyrimet doganore, në 22 euro për blerjet online dhe 45 euro për dërgesat nga individët jashtë vendit, duke vlerësuar interesin më të mirë të qytetarëve si dhe për të reduktuar burokracitë dhe kostot proçeduriale, nga java e ardhshme do të inicioj proçedura të reja lehtësuese për të gjithë klientët e saj.

2019-06-12T11:42:42+02:00

About the Author: