8
8

Sherbime Bankare

/Sherbime Bankare
Sherbime Bankare 2019-03-28T16:05:16+02:00

.

Në sportelet e Postës Shqiptare ju mund kryeni pagesat e kësteve të kredisë për llogari të operatorëve bankar si Procredit Bank Sh.a, Credins Bank Sh.a, Societe generale, IuteCredit Albania Sh.a, Fondi Besa Sh.a, dhe Mogo Albania Sh.a., me komisionet më të ulëta në treg.

Gjithashtu, për disa nga operatorët ju mund të aplikoni për kredi, si dhe të kryeni disbursim të fondeve.

Më poshtë do të gjeni komisionet për secilin shërbim të ofruar, sipas operatorëve: