8
8
SHËRBIMET E BIZNESIT 2018-04-16T16:11:14+00:00

Rimbushjet elektronike mobile

Posta Shqiptare ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me  distributorin ASBS (Albanian Smart Business Solution) sh.p.k., dhe ofron në sportelet e saj rimbushje elektronike për të gjithë operatorët celularë , Vodafone, Telekom dhe Eagle.

Shërbimi Vodafone iu mundëson të gjithë abonentëve me parapagesë, Vodafone Card dhe Vodafone Club që të rimbushin llogarinë e tyre me vlerën që ata dëshirojnë duke filluar nga 100 lekë deri në 10,000 lekë pa patur nevojë të blejnë karta rimbushëse.

Shërbimi Telekom, ofron rimbushje elektronike Telekom Albania, në sportelet e Postës Shqiptare duke filluar nga 100 lekë deri në 10,000 lekë.

Shërbimi i rimbushjes elektronike Eagle ofron rimbushje për vlerat që ju dëshironi.

Rimbushje elektronike 

Rimbushje elektronike DigitAlb

Posta Shqiptare ka lidhur kontratë me Mobitel Communication sh.p.k., për kryerjen e shërbimit të rimbushjes elektronike DigitAlb. Shërbimi i kartave Smart të DigitAlb iu mundëson të gjithë abonentëve të DigitAlb që të rimbushin kartat Smart të DigitAlb pranë çdo zyre postare.

Shërbimi TRING TV

Posta Shqiptare sh.a, për llogari të bashkëpunimit me Shoqërinë ASBS “Albanian Smart Bussines Soultion” ofron shitjen online të abonimeve periodike të paketave nga Shoqëria “TRING TV’’ në 466 Zyra Postare.

Shitja e kuponave për aplikim për pasaporta biometrike dhe karta identiteti

Posta Shqiptare ofron shitjen e mandat-arkëtimeve të kuponave për aplikim për Karta Identiteti 1.500 lekë, Pasaporta Biometrike 7.500 lekë dhe Pasaporta Biometrike të Përshpejtuara 18.000 lekë në 14 Filiale të Posta Shqiptare.

Shitje shtypi

Posta Shqiptare ofron shitjen e shtypit të përditshëm gazeta /revista, si dhe kryerjen e abonimeve në shtypin e shkruar. Gazetat e shtypit të përditshëm, të cilat reklamohen pranë zyrave postare janë:
“Shekulli”, “Gazeta Mapo” “Tiranar Obsever”, “Gazeta Shqiptare”, “Tema” ,“Standart”, “Sport Expres”, “Telegraf”, “Panorama”, “Panorama Sport”, “Paloma” “Intervista” “Shqiptarja.com”.