8
8

Tarifa dhe Komisione

/Tarifa dhe Komisione
Tarifa dhe Komisione 2021-06-10T15:37:59+02:00

Komisionet e aplikuar për kryerjen e shërbimeve në aplikacionin ePosta janë të njëjtë me komisionet e aplikuara për kryerjen e shërbimeve në sportel.

Komisioni për tërheqjen Cash nga llogaria ePosta hyn në fuqi në datën 01.07.2021