8
8
Të dhëna ekonomiko-financiare 2019-05-02T13:32:40+02:00
Revolution Slider Error: Slider with alias ekofin not found.
Maybe you mean: 'newhome' or 'slider-eng' or 'pensionet'

Treguesit Ekonomiko-Financiarë për 3-Mujorin e parë të vitit 2018

Sipas treguesve të 3 mujorit të parë të vitit 2018, Posta Shqiptare rezulton  me performancë financiare pozitive, me fitim të realizuar në vlerën 33.1 mln lekë, i cili përfaqëson një tejkalim me rreth 11.6 herë të vlerës së programuar për këtë vit.

Tejkalimi i fitimit është rezultat i realizimit  të të ardhurave në masën 103.5%, ose +20 mln lekë më shumë se programi si dhe realizimit të shpenzimeve  në masën 92.9%, ose 42 mln lekë më pak nga programi.

Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar nuk paraqitet një tejkalim me vlerë për t’u nënvizuar, por vlen të përmendet se ka një trend të orientuar pozitivisht në të ardhurat nga shërbimi financiar & bankar.