8
8

Vendimi nr.9, datë 24.12.2020, për raportimin veprimtarive publike nga institucionet dhe tabela për plotësimin e të dhënave të personave të kontaktit

/Vendimi nr.9, datë 24.12.2020, për raportimin veprimtarive publike nga institucionet dhe tabela për plotësimin e të dhënave të personave të kontaktit
Vendimi nr.9, datë 24.12.2020, për raportimin veprimtarive publike nga institucionet dhe tabela për plotësimin e të dhënave të personave të kontaktit 2020-12-31T12:09:20+02:00

 

Vendimi nr.9, datë 24.12.2020, për raportimin veprimtarive publike nga institucionet dhe tabela për plotësimin e të dhënave të personave të kontaktit